Pirštukų pasisveikinimas

Labas rytas tau, SMILIUK.
Labas rytas tau, DIDŽIUK.
Labas rytas tau, BEVARDI.
Labas rytas tau, MAŽYLI.
Šiandien dirbsime kartu,
Blynus kepsime po du.