Kaip vorai ėjo pasivaikščioti

Mažas voras lipo medin
Iš paskos vaikus jis vedė.
Tik lietaus lašams nukritus,
Voras žemėn nusirito.
Vėlei šypsosi saulytė,
Voras pradeda dairytis,
Dar kartelį lipa medin
Iš paskos vaikus jis veda.
Supa vėjas ant šakų
Daug išdykusių vaikų.