Kaip pirštukai kriaušes rinko

Kriaušių purtyt ėjo Nykščiukas,
Jas surinko brolis Smiliukas,
Didysis jas virtuvėn neša,
Bevardis supila į puodą gražų,
O Mažylis, tas padauža,
Jas visas visas sugraužia.