Kuo patrauklūs pirštų žaidimai? Pirmiausia tuo, kad jie, padeda ugdyti vaiko kalbą ir meninę saviraišką. Pirštų istorijos neįsivaizduojamos be kalbos ir judesio, kalbos ir saviraiškos vienovės, natūraliai susieja komunikavimo ir meninę kompetencijas.
   Pirštų miklumas tiesiogiai susijęs su sklandžia vaiko kalba. Kairiojoje kaktos srityje yra tam tikra broca sritis, kuri yra tiesiogiai susijusi su smulkiąja motorika. Kuo aktyviau juda pirštai, tuo daugiau impulsų gauna broca sritis, todėl tuo daugiau stimulų yra pradėti kalbėti. Lavėjant rankų judesiams, vaikas vystosi visapusiškai.
   Pirštų istorijos rytą, dieną ir vakarą kasdieniam ugdymui suteikia šilumos ir jaukumo.
  Eiliuotos pirštų istorijos lavina atmintį, skatina kalbos ritmo pojūtį, o trumpos scenelės – verčia suklusti ir įsijausti į veiksmą. Visa tai nejučiomis plečia žodyną, gerina tartį. Tai svarbu, nes nuo gerai išlavėjusios gimtosios kalbos priklauso vaiko intelekto, socialinė ir emocinė raida, pasirengimas ir sėkmė mokykloje. Žaidimų išmankštinti pirštai lengviau laiko pieštuką, taisyklingiau rašo raides ir skaičius.
    Labai svarbu, kad vaikų rankos būtų lavinamos ir namuose.
   Pirštų istorijos, kurias kasdien suaugusieji pasakoja savo vaikams namuose, daro didžiulę įtaką jų vaikų kalbos raidai, ugdo komunikavimo kompetenciją. Vaikai taisyklingiau kalba ir artikuliuoja garsus, gražiau pasakoja, geriau supranta pagrindinę pokalbio mintį.
   Pradėkime nuo pažinties su penkiais vienos rankos pirštukais. Ikimokyklinio amžiaus vaikams dar gana sunku judinti pirštus iš eilės. Tad iš pradžių galima vienos rankos pirštus rodyti kitos smiliumi.
   Nuo penkerių metų ima ryškėti vaiko gebėjimas mąstyti vaizdais. Jis pradeda suvokti daug dalykų, kurių šią akimirką nėra, todėl gali žaisti ir tariamoje erdvėje. Štai tada jau galima pasiūlyti ir ilgesnių pirštų istorijų. Taip bus turtinama vaikų kūryba, pirštai išmoks naujų judesių.
   Ikimokyklinio amžiaus vaikai mėgsta rimuotus posmus, greitakalbes, vaizdingus žodelius ir greitai viską įsimena.
   Kad vaikų kalba turtėtų, pasiūlykime žaidimų pirštukams.