NUORODOS

Apibendrinamieji žodžiai

Puslapis keičiasi paspaudus rodyklėlę į šoną. Įvardinate ką matote ir viską pavadinate apibendrintai.

Kas čia auga?

Žaidimą pradedame paspaudę START. Pakartojame daržovių ir vaisių pavadinimus, pasakome kur kas auga.

Garso L tarimas žodžiuose

Žaidimą pradedame paspaudę START. Paspaudus ant knygutės ji atsiverčia ir pasirodo paveiksliukas. 

Liežuvėlio diena

Vartydami knygelę kartu su liežuvėliu patirsite dienos nuotykius ir atliksite žaismingą mankštelę.

Pasakojimas pagal atskirų veiksmų paveikslėlį

Puslapis perverčiamas paspaudus ant mirksinčios rodyklėlės arba žodelio KITAS. Iš pradžių klausiate, kur kas yra. Vaikas parodo. Tada klausiate KAS ČIA ir parodote pirštu, o vaikas pasako. Tada klausiate Ką veikia mama? Ką veikia...? Pagal paveiksliuką. O vaikas atsako. Taip kartojasi visuose puslapiuose. Pabaigoje kur mama, močiutė ir vaikas, sakinukuose jau galima ,,įdėti" jungtuką O. Pvz., Močiutė laisto gėles, mergaitė siurbia grindis, o mama jas plauna.

Daiktų pavadinimai

Kitas lapas verčiasi šone paspaudus rodyklėlę. Paprašote vaiko parodyti kur kas yra. Vėliau jau vaikas pats turi pasakyti ką mato.

Garsas S

Puslapis keičiasi paspaudus rodyklėlę į šoną. Vaikas pakartoja skiemenis ir įvardina matomus paveiksliukus.

Garsas Š

Puslapis keičiasi paspaudus rodyklėlę į šoną. Tikslas – įtvirtinti garso Š tarimą. Vaikai įvardindami paveikslėlius, mato didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis parašytą pavadinimą, kurį gali perskaityti. Miško ošimo ir jūros bangavimo skleidžiami garsai siejami su garso Š tarimu. Paveikslėlio apibūdinimas sakinuku lavina rišliąją kalbą.

Garso Š tarimas žodžiuose

Žaidimą pradedame paspaudę START. Norint sukti ratą spaudžiame SPIN IT. Išsuktą paveiksliuką vaikas pavadina. Jei pavyksta gerai ištarti visus garsus spaudžiate ELIMINATE ir tas žodis pranyksta iš rato. Žaidimas tęsiasi tol, kol rate nelieka žodžių. 

Garso S traukinukas

Žaidimą pradedame paspaudę START. Pakartok žodelius, susprogdink oro balioną taip, kad į vagoną įkristu toks pat paveiksliukas.

Troleibusas

Puslapis keičiasi paspaudus rodyklėlę į šoną. Tikslas – supažindinti vaikus su troleibusu. Mokomės ištarti žodį troleibusas. Vaikai sužino kas yra troleibuso ūsai ir kaip troleibusas važiuoja miesto gatvėmis. Skaičiuodami troleibusus mokosi derinti skaitvardį ir daiktavardį. Sukaupia dėmesį ieškodami kitokio troleibuso. Sakinuku nusako kuria kryptimi važiuoja troleibusas. Įvardina troleibusų spalvas ir tai kas nupiešta ant spalvotų troleibusų. Klausydami dainelės turi išgirsti ir pasakyti apie ką dainuoja mergaitės (apie musę, kuri važiuoja troleibusu).

Vėžliukas

Žaidimą pradedame paspaudę START. Vėžliukas ėda tik daržoves. Pavadink ir paspausk ant daržovių.

Garso Z tarimas žodžiuose

Žaidimą pradedame paspaudę START. Pakartojame žodį ir paspaudžiame ant tokio pat paveiksliuko.

Garsas Ž

Puslapis keičiasi paspaudus rodyklėlę į šoną. Tikslas – įtvirtinti garso Ž tarimą. Vaikai įvardindami paveikslėlius, mato didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis parašytą pavadinimą, kurį gali perskaityti. Paveikslėlio apibūdinimas sakinuku lavina rišliąją kalbą.

Kur slepiasi garsas Ž?

Žaidimą pradedame paspaudę START. Įvardiname matomą daiktą. Jei pavadinime yra garsas Ž spaudžiame mėlyna mygtuką, jei nėra - raudoną.